Monday, 23 March 2009

'Writers in their Landscape' -Academi's Literary Bus Tours hit the road / Awduron a'u Cynefin: Dewch ar wibdaith lenyddol trwy Gymru


'Writers in their Landscape' -Academi's Literary Bus Tours hit the road

[This article will be of special interest to Welsh Americans and to other tourists traveling in Wales this Spring.]

Dyddiad Rhyddhau: 23 March 2009

Have you ever wanted to spend a day out in the country in the company of a National Poet and an Archdruid? Or fancied visiting the Brecon Beacons in the footsteps of one of Wales' leading literary critics? This is your chance.Academi is pleased to present a new series of Literary Bus Tours in Wales, focusing on six different writers in their landscape - Waldo Williams, Gillian Clarke, Dic Jones, Roland Mathias, Lewis Jones and Dafydd ap Gwilym. On each trip, we will visit important sites and locations from the writer's life and work, hear readings and recitals and learn from experts about the life and history of the writer.

R.S.Thomas - Welsh LandscapeThis series of tours is supported by an Arts Council of Wales Beacon Company Award 2008 - 2010, which Academi was awarded last year. Alongside these tours, which form part of a programme of literary tourism, the Award will enable Academi to enhance the Young People's Writing Squads and successful National Poet initiative.Whether you fancy spending a day with National Poet Gillian Clarke and Archdruid Dic Jones in Ceredigion, a visit to the Clydach Vale in the footsteps of left-wing writer and political activist Lewis Jones, a trip to Brecon to discover the area that shaped and influenced poet, editor and critic, Roland Mathias, a day in Pembrokeshire where one of Wales leading Welsh-language poets Waldo Williams lived or a journey back in time to discover old and new secrets about legendary medieval writer Dafydd ap Gwilym, this series of literary bus tours offers something for everyone.

Peter Finch Live at the MerlinAcademi's Chief Executive Peter Finch said: "Touring the places associated with writers, where they walked, where they lived, where they created, can be enormously fulfilling. To visit the place that sparked their great works is a privilege. Academi tours are all accompanied by erudite and accessible leaders. Expect to be entertained, enlivened, informed and enthralled."[Pictured above: In the Spring wild Bluebells grow everywhere in the high places along country roads in Wales. Photography by Dr. Mark Leslie Woods.]

All tours include lunch and coffee breaks at carefully selected venues and tickets are £37.00 per person per tour. Academi hopes that you will not only learn more about the writers in their landscape, but also have fun on these five day trips:

Waldo Williams in Pembrokeshire, Saturday 9 May 2009

Tour leader: Dr Damian Walford Davies

Departure/Arrival point: Carmarthen

Welsh language tour: No English translation provided

Welsh Folk Dancing at The National Eisteddfod, Swansea 2006Roland Mathias at Talybont-on-Usk, Saturday 13 June 2009

Tour leader: Dr John Pikoulis

Departure/Arrival point: Cardiff

English language tour

Gillian Clarke and Dic Jones in Ceredigion, Saturday 11 July 2009Tour leaders: Gillian Clarke and Dic Jones

Departure/Arrival point: Aberystwyth

Bilingual tour: English translation providedLewis Jones in Clydach Vale, Saturday 19 September 2009

Tour leader: Dr John Pikoulis

Departure/Arrival point: Cardiff

English language tour

Dafydd ap Gwilym in Ceredigion, Saturday 24 October 2009

Tour leader: Dr Huw Meirion Edwards

Departure/Arrival point: Aberystwyth

Welsh language tour: No English translation providedFor full details and a booking form, please visit www.academi.org or contact Academi on 029 2047 2266, post@academi.org

Ends

Notes to Editors

For full programme details please visit: www.academi.org

Arts Council of Wales Beacon Company Award

Academi is a recipient of an Arts Council of Wales Beacon Company Award 2008-2010. This award supports a programme of literary tourism, including this series of bus tours.

In November 2007, the Welsh Assembly Government allocated £4.5m to be used by the Arts Council of Wales to reward companies or individuals who showed innovation and excellence in the arts. It was a privilege for the Academi to receive one of these Beacon Company Awards in October 2008, which secured funding to develop a programme of literary tourism, the Young People's Writing Squads and enhance the successful National Poet initiative.About Academi

- The Academi works in partnership with Tŷ Newydd Writing Centre in Llanystumdwy. The Academi works with the support of the Arts Council of Wales and Welsh Assembly Government.

- The Academi is responsible for organising the Wales Book of the Year award, literary events (conferences, dinners, poetry tours, lectures), writers' bursaries, Writing Squads and various support schemes.

- Academi is pleased to be the recipient of an Arts Council of Wales Beacon Company Award 2008 - 2010.

For further information contact Academi:

029 2047 2266 / post@academi.org

www.academi.org


Media Contact

Joanna Davies
Senior Press & Media Officer
Tel: 07817 291512 / 02920 376593
Email:  Joanna[dot]Davies[at]celfcymru[dot]org[dot]uk

Climbing Cader Idris (for a Mountaineer) - Gillian ClarkeAwduron a'u Cynefin: Dewch ar wibdaith lenyddol trwy Gymru

Dyddiad Rhyddhau: 23 Mawrth 2009

Hoffech chi dreulio diwrnod yng nghefn gwlad yng nghwmni Bardd Cenedlaethol ac Archdderwydd? Neu ddilyn ôl troed un o feirniaid llenyddol mwyaf Cymru ar hyd Bannau Brycheiniog? Dyma'ch cyfle.


Mae'n bleser gan yr Academi gyflwyno cyfres o Wibdeithau Llenyddol yn seiliedig ar chwe awdur gwahanol yn eu cynefin - Waldo Williams, Gillian Clarke, Dic Jones, Roland Mathias, Lewis Jones a Dafydd ap Gwilym. Bydd y gwibdeithiau'n cynnwys ymweliadau â lleoliadau pwysig ym mywyd a gwaith yr awduron, darlleniadau a chyfle i ddysgu mwy am yr awduron gan arbenigwyr.[Pictured above: Bright, yellow Gorse grows wild in the high places along country roads in Wales. Photography by Dr. Mark Leslie Woods.]

Boed yn ddiwrnod yng Ngheredigion gyda'r Bardd Cenedlaethol Gillian Clarke a'r Archdderwydd Dic Jones, ymweliad â Chwm Clydach a dilyn ôl troed yr awdur adain-chwith Lewis Jones, ymweld ag ardal Waldo Williams, un o feirdd mwyaf blaenllaw y Gymraeg neu fentro nôl i'r Canol Oesoedd i glywed cyfrinachau hen a newydd am y bardd enwog Dafydd ap Gwilym, mae'r Academi'n gobeithio fod y gyfres hon o wibdeithiau yn cynnig rhywbeth at ddant pawb.

Medley of Welsh Folk Tunes - ImprovisedDerbyniodd yr Academi Wobr Cwmni Disglair gan Gyngor Celfyddydau Cymru 2008-2010 a defnyddir y wobr i gefnogi'r gwibdeithiau hyn, fel rhan o'n cynllun twristiaeth lenyddol. Defnyddir y nawdd hefyd i hybu cynllun y Bardd Cenedlaethol a Sgwadiau `Sgwennu'r Ifainc.

Dywed Peter Finch, Prif Weithredwr yr Academi: "Mae ymweld â llefydd sy'n gysylltiedig ag awduron - y llefydd ble buont yn cerdded, yn byw, yn creu - yn gallu bod yn hynod foddhaus. Mae'n fraint ymweld â'r llefydd a daniodd eu gweithiau mawr. Arweinir gwibdeithiau'r Academi gan dywyswyr gwybodus. Paratowch am deithiau bywiog, cynhwysfawr a difyr. "Mae pob gwibdaith yn cynnwys cinio a seibiannau coffi mewn lleoliadau arbennig a chost tocyn ar gyfer un wibdaith fydd £37. Mae'r Academi'n gobeithio y byddwch yn dysgu mwy am yr awduron ac yn cael diwrnod i'r brenin:

Waldo Williams yn Sir Benfro, Sadwrn 9 Mai 2009

Arweinydd y daith: Dr Damian Walford Davies
Man Cychwyn/Gorffen: Caerfyrddin

Gwibdaith trwy gyfrwng y Gymraeg: Ni ddarperir cyfieithiad Saesneg

Roland Mathias yn Nhal-y-bont ar Wysg, Sadwrn 13 Mehefin 2009

Arweinydd y daith: Dr John Pikoulis
Man Cychwyn/Gorffen: Caerdydd

Gwibdaith trwy gyfrwng y SaesnegGillian Clarke a Dic Jones yng Ngheredigion, Sadwrn 11 Gorffennaf 2009

Arweinydd y daith: Gillian Clarke a Dic Jones

Man Cychwyn/Gorffen: Aberystwyth

Gwibdaith ddwyieithog: Darperir cyfieithiad Saesneg

Lewis Jones yng Nghwm Clydach, Sadwrn 19 Medi 2009
Arweinydd y daith: Dr John Pikoulis

Man Cychwyn/Gorffen: Caerdydd

Gwibdaith trwy gyfrwng y Saesneg

Dafydd ap Gwilym yng Ngheredigion, Sadwrn 24 Hydref 2009
Arweinydd y daith: Dr Huw Meirion Edwards

Man Cychwyn/Gorffen: Aberystwyth

Gwibdaith trwy gyfrwng y Gymraeg: Ni ddarperir cyfieithiad Saesneg

Am ragor o wybodaeth a ffurflen archebu, ewch i www.academi.org neu cysylltwch â ni ar 029 2047 2266 / post@academi.org

Diwedd

Nodiadau i'r Golygydd

Am raglen lawn ewch ar: www.academi.org

Wales: The National Eisteddfod (1) The Gorsedd PrayerDyfarniad Cwmni Disglair Cyngor Celfyddydau Cymru

Derbyniodd yr Academi Wobr Cwmni Disglair gan Gyngor Celfyddydau Cymru 2008-2010 a defnyddir y wobr i gefnogi'r gwibdeithiau hyn, fel rhan o'n cynllun twristiaeth lenyddol.

Cyhoeddodd Llywodraeth Cynulliad Cymru ym mis Tachwedd 2007 y byddai cronfa o £4.5m yn cael ei chreu i'w ddefnyddio gan Gyngor Celfyddydau Cymru i wobrwyo cwmnïau neu unigolion a ddangosai flaengarwch a rhagoriaeth ym myd y celfyddydau. Braint felly i'r Academi oedd derbyn Dyfarniad Cwmni Disglair fis Hydref 2008, a sicrhaodd nawdd i ddatblygu'r cynllun Twristiaeth Lenyddol, Sgwadiau `Sgwennu'r Ifainc a chynllun llwyddianus y Bardd Cenedlaethol.

Yr Academi

Derbyniodd yr Academi Wobr Cwmni Disglair gan Gyngor Celfyddydau Cymru 2008-2010.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â'r Academi:

029 2047 2266 / post@academi.org

www.academi.orgMae'r Academi yn gweithio mewn partneriaeth â Thŷ Newydd


Cyswllt a'r Cyfryngau

Joanna Davies
Uwch Swyddog y Wasg a'r Cyfryngau
Ffôn: 07817 291512 / 02920 376593
Ebost: Joanna[dot]Davies[at]celfcymru[dot]org[dot]uk

AIM: ATRiuM Intelligent MediaStudy Abroad in Britain, Europe and the U.S.A. / Canada Website.Click here to go directly to my personal blog page called Adoration of Beauty and the Grotesque, on the World Wide Web.

Click here to go directly to my personal blog page called William Blake Spirituality: Toward a Theory of Horoscopes, Tarot and Tomorrow's Tea Leaves, on the World Wide Web.

Click here to go directly to my personal blog page called Courage 2 Create, on the World Wide Web.

Click here to go directly to my personal blog page called Grace-filled Empty Spaces, on the World Wide Web.

Click here to go directly to my personal blog page called Welsh-American Family Genealogy, on the World Wide Web.

Click here to go directly to my personal blog page called Welsh Music, Film, and Books Symposium, on the World Wide Web.

Click here to go directly to my personal blog page called Celtic Cult Cinema on the World Wide Web.

Visit the UK Film Studies and World Cinema and Music Import Showcase

© 2009 Dr. Mark Leslie Woods

2 comments: